• สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 01/09/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 1 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม จัดอบรมอาชีพ หลักสูตรการทำชานมไข่มุก ณ ลานเอนกประสงค์ ชุมชนบุศรินทร์ ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ดร.วีระชัย ข...

 • 01/09/2014 คลิกดูเนื้อหา ต้อนรับเช้าวันจันทร์ ที่ 1 กันยายน 2557 ค่ะ ... ขอต้อนรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต1กับการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำ เดือนกันยายน 2557 วันนี้บรรยากาศไม่ร้อนสักเท่าไหร่ ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย ได้พูดคุย พบปะ และทำกิจ...

 • 27/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2557 สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเทศบาลเมือง บางบัวทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งมั่น พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใ...

 • 25/08/2014 คลิกดูเนื้อหา กองสวัสดิการสังคม จัดอบรมโครงส่งเสริมศักนภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อใฟ้ผู้เข้ารับการอบรมได้สัมผัสวิถีชีวิตอย่างพอเพียง ณ สวนลุงยวง ซึ่งท่าน ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร...

 • 22/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพอสม.ในเขตเทศบาล เมืองบางบัวทอง ณ จังหวัด น่าน โดย มีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายประสงค์ สุนทรธรรมร...

 • 22/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 6 กันยายน 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญพี่น้องชาวบางบัว ทองร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2557 ณ ชุมชนบุศรินทร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.00 น. ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น...

 • 20/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่แกนนำ ชุมชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเป็นประธาน ในพิธีเปิด...

 • 19/08/2014 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557...

 • 19/08/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเ...

 • 19/08/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการหน้าบ้านน่ามอง โดยมี นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ...

 • 26/08/2014 คลิกดูเนื้อหา ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557...

 • 21/08/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ให้บริการซ่อมเครื่องไฟฟ้า (ฟรีค่าแรง ค่าอะไหล่คิดตามจริง) ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ลาดจอดรถ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัว...

 • 07/08/2014 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาพัสดุ - ครุภณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 13 รายการ (ขายเป็นเศษซาก)

 • 07/08/2014 คลิกดูเนื้อหา ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557...

 • 05/08/2014 คลิกดูเนื้อหา ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557...

 • 05/08/2014 แจ้งให้ผู้มีสิทธิมาขอรับเงินประกันสัญญาที่คงค้างคืน

 • 23/07/2014 คลิกดูเนื้อหา การคัดเลิอกกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย...

 • 18/07/2014 คลิกดูเนื้อหา กิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 จำนวน 2 รุ่น 1. รุ่นอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี 6 เดือน 2. รุ่นอายุ 1 ปี 7 เดือน ถึง 3 ปี สถานที่รับสมัคร งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง...

 • 10/07/2014 คลิกดูเนื้อหา สมัครการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอบางบัวทองคัพ" ประจำปี 2557 ของอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 1-18 กรกฎาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง (ในวันเวลาราชการ)...

 • 25/06/2014 คลิกดูเนื้อหา วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)...