• 1

 • สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้บริเวณถนนเทศบาล9 เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดี และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้สั่งการให้เจ้าหน้า ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดถนนบริเวณซอยโรงเรียนนนประสิทธิ์...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคม ที่ชุมชนเทพบัวทอง ท้งนี้ มีประชาชนร่วมแสดงปัญหา เสนอความคิดเห็น เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนท้องถิ...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอว โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยการประชุมประชาคมที่ชุมชน วัฒกาญจน์ ทั้งนี้ มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพั...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคมที่ชุมชนลภาวัน 7 ทั้งนี้มีประชาชน ร่วมเสนอปัญหาความต้องการที่แท้จริงภายในชุมชนด้วย...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคม ณ ชุมชนลภาวัน 1 ทั้งนี้ มีประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่กระบวน...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชุมประชาคม ณ ชุมชน เปี่ยมสุข - บางพลู 1 ทั้งนี้มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอปัญหาที่แท้จริงของชุมชนด้วย...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 มกราคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน โดยจัดประชาคม ณ ชุมชนบุศรินทร์ ทั้งนี้ประชาชน ร่วมเสนอความคิดเห็น และแสดงปัญหาของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทศบาล...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมผู้อำนวยการกองช่าง ได้สำรวจจุดที่จะใช้สร้างสะพานลอย บริเวณหน้าหมู่บ้าน ช.รุ่งเรือง 6-7...

 • 28/01/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 23 มกราคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม ผู้อำนวยการ กองช่าง ในการสำรวจ จุดที่จะใช้สร้างสะพานลอยบริเวณหน้าวัดบางไผ่...

 • 27/01/2015 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง เนื่องจากกรมทางหลวง จะทำการปรับปรุงถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงบริเวณปั๊มน้ำมัน ปตท.ข้างวัดบางไผ่ พระอารามหลวง ถึงปากซอยดวงทอง ระยะทางประมาณ 660 เมตร โดยทำการขูดผิวยางเดิมออก ขูดผิวถนน บดอัดใหม่ ราดยางไพร์โค้ท ลงทราย และปูยา...

 • 27/01/2015 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง การติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะมาติดต่อราชการ เรื่องการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองสวัสดิการสั...

 • 27/01/2015 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ปฏิทินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2558 เขต 1 , เขต 2 และเขต 3...

 • 26/01/2015 คลิกดูเนื้อหา ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เรื่อง รับสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ...

 • 22/01/2015 คลิกดูเนื้อหา รายละเอียดการประกวดออกแบบโปรเตอร์จากภาพถ่าย หัวข้อ "การต่อต้านการทุจริต" ปี 2558

 • 20/01/2015 คลิกดูเนื้อหา ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558...

 • 19/01/2015 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ด้วยได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง ว่าจะทำการปิดประตูน้ำเพื่อตัดบรรจบท่อในวันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 10.00 -16.00 น. ตั้งแต่การประปานครหลวงสาขาบางบัวทอง ไปจนถึงซอยเทศบาล 10 (ฟาร์อีส 1)รวมทั้งหมู่บ้านและซอยย่อยต่างๆทั้งหมด จึงเรีย...

 • 19/01/2015 คลิกดูเนื้อหา ประธานสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน...

 • 12/01/2015 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ... เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญพี่น้องชาวบางบัวทอง ร่วมกิจกรรมดีๆกับเทศบาล ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 15.00 - 20.00 น. ณ ลานเ...

 • 08/01/2015 ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง นายกรัฐมนตรี ส่งสาร อวยพรให้เด็กและเยาวชนไทย ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558...