• 7 วัน อันตราย

 • 7 วัน อันตราย

 • เชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

 • งานครบรอบ 80 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์

 • วันเด็กแห่งชาติ 2560

 • สวัสดีปีใหม่ 25560

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัย

 • 25/04/2017 บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 25 เมษายน 2560 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการบริหารงานของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยการสนับส...

 • 24/04/2017 วันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นผู้นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมเคารพธงชาติ สักการะสิ่งสักสิทธิ์ประจำเทศบาล และกล่าวสาร เนื่องในวันเทศบาล ซึ่...

 • 18/04/2017 งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย งานสงกรานต์ ประจำปี 2560 วันที่ 15 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย งานสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยจัดให้มีการทำบุญ พิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเทศบาล และในช่วงบ่ายได้จัดให้มีขบวนแห่สงกรานต์ ซึ่งนำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นา...

 • 18/04/2017 งานสืบสานประเพณีไทยงานวันสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายน 2560 เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดบางไผ่ พระอารามหลวง จัดงานสืบสานประเพณีไทยงานวันสงกรานต์ โดยจัดให้มีการทำบุญและพิธีสรงน้ำพระ ซึ่ง ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกส...

 • 11/04/2017 พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป วันที่ 11 เมษายน 2560 นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอบางบัวทอง และ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องด้วยใกล้วันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมา ณ วัดบรมราชากา...

 • 07/04/2017 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2560 วันที่ 6 เมษายน 2560 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี...

 • 07/04/2017 สำนักทะเบียนดีเด่นและบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ประจำปี 2560 ระดับภาค วันที่ 5 เมษายน 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินคัดเลือก สำนักทะเบียนดีเด่นและบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ประจำปี 2560 ร...

 • 07/04/2017 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 4 เมษายน 2560 เทศบางเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบา...

 • 07/04/2017 โครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 เมื่อระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 โดยดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบให้ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมือง...

 • 07/04/2017 ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เนื่องในวันพระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร...