• 1

 • สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 22/09/2016 "เยาวชนจิตอาสา ร่วมใจพัฒนา นำพาสังคมเป็นสุข" วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 "เยาวชนจิตอาสา ร่วมใจพัฒนา นำพาสังคมเป็นสุข" และมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 ณ วัดละ...

 • 22/09/2016 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา วันที่ 21 กันยายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 25...

 • 22/09/2016 โครงการสัปดาห์รณรงค์เก็บผักตบชวา วันที่ 21 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยนายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมโครงการสัปดาห์รณรงค์เก็บผักต...

 • 22/09/2016 ประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...

 • 16/09/2016 การรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 16 กันยายน 2559 ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบางบัวทอง ได้มีการจัดการรายงานตัว นอกจากนี้ยังมีการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 16/09/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...

 • 16/09/2016 ประชุมคณะกรรมการชุมชน วันที่ 15 กันยายน 2559 กองสวัสดิการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ปนะจำเดือนกันยายน เพื่อร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล พร้อมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเทศบาลกับชุมชน ในการหาแนวทางพัฒนาชุมชนร่วมกัน นอกจ...

 • 15/09/2016 พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องด้วยวันที่ 15 กันยายน 2559 เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดท่าน ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ทุกส่วนราชการจึงร่วมกันจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พร้อมทั้งนี้ยังร่วมอวยพรวันเกิด โดยมีคณะผู้บริหาร สม...

 • 15/09/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5...

 • 15/09/2016 "แอโรบิคสัญจร" วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 16:00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดมหกรรมออกกำลังกาย "แอโรบิคสัญจร" โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธารเปิดกิจกรรม ณ ลานกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดล...