• 1

 • สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 26/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 แอดมินได้นำภาพโครงการจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยแยกเทศบาล 15 ที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถนนดังกล่าว เป็นพื้นที่ติดต่อกับชุมชนสวนผัก และ เส้นทางในการสัญจร ผ่านเข้าโรงเรียนน...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองตรวจงานโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองบ้านกล้วย ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้แจ้งให้ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้ ได้โปรดระมัดระวัง และขออภัยในความไ...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ตรวจดูการดำเนินการลอกคลองบ้านกล้วย เพื่อเป็นการเปิดทางระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ตรวจดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนเทศบาล 15 เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรเข้าโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา และตรวจ...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา16.30 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ขอเชิญ ร่วมงานปิดทองลูกนิมิต ณ วัดบางแพรก ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานโรงเรียนอัซซิกรอสัมพันธ์ครั้งที่ 15 พร้อมชมการจัดนิทรรศการ ภายในงานด้วย...

 • 24/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการตามนโยบาย ของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่น เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นใ...

 • 20/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล. พร้องวางท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนเทศบาล 15 โดยในวันนี้ กองวิชาการและแผนงาน ได้นำภาพโครงการก่อสร้าง ดังกล่าว มาให้ประชาชน ได้ท...

 • 20/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบสลเมืองบางบัวทอง ให้บริการฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก อายุ 2 เดือน ถึง อายุ 4 ปี ...ฟรี... ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 14.30 น...

 • 20/02/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเทศบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันตรุษจีน...