• พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

  • ขอเชิญพสกนิกรร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  • ขอเชิญพสกนิกรชาวบางบัวทองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 65 รูป

  • เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ ชุมชนเอื้ออาทร บางบัวทอง

  • ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฏาคม 2560 ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

  • วันวิสาขบูชา

  • 7 วัน อันตราย

  • 7 วัน อันตราย

  • เชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

  • งานครบรอบ 80 ปี เทศบาลเมืองบางบัวทอง ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์