• สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 21/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมช...

 • 21/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ปลัดอำเภอบางบัวทอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 เพื่อแสดงและรับฟัง ความคิดเห็น ปั...

 • 21/07/2014 คลิกดูเนื้อหา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ได้รับรางวัลชมเชย รับรางวัลชมเชย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีกา...

 • 18/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อม นายประสงค์ สุนทรธรรมรัต รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง บางบัวทอง มอบอุปกรณ์ด้านการจราจร ให้แก่สถานีตำรวจ...

 • 18/07/2014 คลิกดูเนื้อหา โครงการแว่นตาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยการนำของดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้นำแว่นตา มามอบให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตาและได้มาวัดสายตาประกอบแว่นตา...

 • 15/07/2014 คลิกดูเนื้อหา "สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ" วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดงานประเพณีเข้าพรรษา 2557 โดยความร่วมมือทุกภาคส่วน โรงเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ด้วยขบวนแห่เทียนพรรษา ที่สวยงาม ผสมผสานกับการรำแบบไทยๆ นอกจากนั้น ดร...

 • 10/07/2014 คลิกดูเนื้อหา สำนักปลัดฯ เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหารือ และรายงานผลการปฎิบัติงานในรอบเดือนท...

 • 10/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัว ทองร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งเป็นการอบรมที่นำวัสดุเหลือใช้ในบ้าน มาใช้ให้เป็นประโยชน์ นับว่าเป็นโครงการดีๆ ที่ จัดโดยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิก...

 • 07/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมอัญเชิญพระปรางค์นาคปรก ประดิษฐาน ณ สำนักสงฆ์อนัตตา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งนำสิ่งของ และผ้าป่าการศึกษา เพื่อช...

 • 07/07/2014 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นักเรียน และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณี เข้าพรรษา ประจำปี 2557 และร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณตลาดเทศบา...

 • 23/07/2014 แจ้งให้ผู้มีสิทธิมาขอรับเงินประกันสัญญาที่คงค้างคืน

 • 23/07/2014 คลิกดูเนื้อหา การคัดเลิอกกรณีพิเศษโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย...

 • 18/07/2014 คลิกดูเนื้อหา กิจกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 จำนวน 2 รุ่น 1. รุ่นอายุ 6 เดือน ถึง 1 ปี 6 เดือน 2. รุ่นอายุ 1 ปี 7 เดือน ถึง 3 ปี สถานที่รับสมัคร งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง...

 • 10/07/2014 คลิกดูเนื้อหา สมัครการแข่งขันฟุตบอลมวลชน "อำเภอบางบัวทองคัพ" ประจำปี 2557 ของอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 1-18 กรกฎาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง (ในวันเวลาราชการ)...

 • 25/06/2014 คลิกดูเนื้อหา วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)...

 • 19/06/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญชาวบางบัวทอง ร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพ มีรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศูน...

 • 19/06/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเรียนให้ทราบว่า เทศบาลฯ โดยการปฏิบัติงานของ กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ชุมชนจันทิมาธานี โดยได้ดำเนินการเก็บขยะ ตักต...

 • 19/06/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2557 “สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ” ระหว่างวันที่ 3 - 10 กรกฎาคม 2557 วันที่ 3 - 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 06.00 น. – 19.00 น. ร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบ...

 • 17/06/2014 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญร่วมงานประเพณีเข้าพรรณษา ประจำปี 2557 "สืบสานวิถีไทย วิถีชาวพุทธ" วันที่ 3-9 กรกฎาคม 2557 ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทองเวลา 06.00-19.00 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ร่วมพิธีแห่...

 • 17/06/2014 คลิกดูเนื้อหา ฟรี !!!!!!!!!!!!! ขอเชิญรับบริการ ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ ในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์เวลา 08.00-12.00 น. ตั้งแต่วันนี้ จนถึง เดือนกรกฎาคม 255...