• วันเด็กแห่งชาติ 2560

 • สวัสดีปีใหม่ 25560

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัย

 • 24/01/2017 ฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่ฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร ผักคืนชีพ และ การใช้วัสดุเหลือใช้ปลูกผักสวนครัว โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และนายส...

 • 24/01/2017 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) วันที่ 20 มกราคม 2560 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ และประ...

 • 24/01/2017 พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน วันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน แด่พระบา...

 • 24/01/2017 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (รุ่นที่ 1) โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญน...

 • 24/01/2017 วันครู วันที่ 16 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศแด่ครูบูรพาจารย์ พร้อมร่วมกล่าวคำบูชาค...

 • 23/01/2017 โครงการร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 12 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายประสงค์ สุนทรธรรมรัตน รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ในโครงการร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโดย...

 • 23/01/2017 มอบเงินช่วยเหลือ วันที่ 11 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยม และมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ นายประจ...

 • 20/01/2017 ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน วันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน แด่พระบา...

 • 20/01/2017 "บวชแทนคุณ ได้บุญทั่วกัน" วันที่ 11 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร้วมพิธีแห่นาค และพิธีมอบผ้าไตรให้นาค ในโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ...

 • 10/01/2017 โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 9 มกราคม 2560 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานฝ่ายฆารวาส นำคณะผู้ร่วมงาน ขลิบผมให้นาคทั้ง 24 คน ในพิธีขลิบผมนาค โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย...