• 1

 • สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 28/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำเทศบาล เนื่องในวันสารทจีน...

 • 27/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอว ได้จัดประชุมสมาชิกผู้สูงอายุและทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดละหาร โดยมีดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมพบปะสมาชิกชมรมผู้สูงอายุด้วย...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ทั้งนี้มีเยาวชนในเขตเทศบาลร่ว...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ให้มีความสะอาด สวยงาม ...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการกวาดขยะ ฝุ่นละอองจากบริเวณแยกบางพลูถึงหมู่บ้านหงส์ประยูร เพื่อให้เกิดความสะอาด ...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 ...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ได้ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมลานแอโรบิค ณ ชุมชนจันทิมา เพื่อให้ชาวชุมชนจันทิมาธานี มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีภายในชุมชน ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นาย...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด เกิดภูมิทัศน์ที่ดี...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ชำรุด บริเวณซอยจันทร์ทองเอี่ยม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไป มา...

 • 26/08/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ประจำปี 2558 จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการพับกุหลาบจากธนบัตร และ หลักสูตรการทำขนมกะหรี่ปั๊บ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ...

 • 17/08/2015 คลิกดูเนื้อหา ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...

 • 10/08/2015 คลิกดูเนื้อหา ***** ประชาสัมพันธ์ ****** เนื่องจากวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)...

 • 03/08/2015 คลิกดูเนื้อหา ******* ข่าวประชาสัมพันธ์ ******* เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา" ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 03/08/2015 คลิกดูเนื้อหา ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 ...

 • 20/07/2015 คลิกดูเนื้อหา คู่มือประชาชน เทศบาลเมืองบางบัวทอง

 • 07/07/2015 คลิกดูเนื้อหา ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร...

 • 01/07/2015 คลิกดูเนื้อหา ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสุภาพสตรีที่มีอายุ 30 - 60 ปี เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูดและมะเร็งเต้านม ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง อย...

 • 29/06/2015 คลิกดูเนื้อหาประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

 • 29/06/2015 คลิกดูเนื้อหา กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 1.หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเศรษกิจพอเพียง" อบรมวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ...

 • 29/06/2015 คลิกดูเนื้อหา กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลเมืองบางบัวทอง เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 1.หลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านเศรษกิจพอเพียง" อบรมวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ...