• 1

 • สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 25/09/2015 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง กำหนดให้วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 อาคารหลังใหม่...

 • 25/09/2015 การประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนกันยายน 2558 วันที่ 24 กันยายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ จัดประชุมผู้สูงอายุและเลี้ยงพระ ณ วัดบางไผ่พระอารามหลวง...

 • 21/09/2015 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที่ยากจน โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่แม่ของเด็ก 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน พ่อแม่...

 • 18/09/2015 สายด่วน เหตุด่วน เหตุร้าย แจ้งจับสัตว์มีพิษ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ซึ่งนอกจากประชาชนจะเจ็บป่วยฉุกเฉินจากอาการไข้หวัด ปอดบวม หรือโรคฉุกเฉินต่างๆ ที่มากับหน้าฝนแล้ว ยังมีเรื่องที่น่าห่วงอีกเรื่องที่จะทำให้ประชาชนบาดเจ็บฉุกเฉินได้ นั่นคือ การถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย ทั้งนี้สัตว์ม...

 • 18/09/2015 ข่าวประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคไข้เลือดออก การดูแลตนเอง 1. ในระยะ 2 - 3 วันแรกของการเป็นไข้ถ้ายังรับประทานอาหารและดื่มน้ำได้ ไม่อาเจียน ไม่ปวดท้อง ไม่มีจ้ำเลือดขึ้นและยังไม่มีอาการเลือดออกหรือภาวะช็อกเกิดขึ้น ควรปฏิบัติดังนี้ - ให้ผู้ป่วยพักผ่อนมากๆ - หากมีไข้สูงให้ใช้ผ...

 • 16/09/2015 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรคมือเท้าปาก การรับมือโรคมือเท้าปาก ‪#‎การรักษาโรคมือเท้าปากเปื่อย‬ เนื่องจากในปัจจุบันโรคมือเท้าปากเปื่อยยังไม่มีการรักษาโดยเฉพาะ การรักษาจึงเป็นการรักษาอาการทั่วๆ ไปตามแต่อาการของผู้ป่วย เช่น เจ็บคอมาก รับประทานอะไรไม่ได้ ผู้ป่วยดูเพลียจาก...

 • 17/08/2015 คลิกดูเนื้อหา ประกาศเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...

 • 10/08/2015 คลิกดูเนื้อหา ***** ประชาสัมพันธ์ ****** เนื่องจากวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 จะมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)...

 • 03/08/2015 คลิกดูเนื้อหา ******* ข่าวประชาสัมพันธ์ ******* เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญร่วมกิจกรรม "งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา" ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง...

 • 03/08/2015 คลิกดูเนื้อหา ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 ...