• 1

 • สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 24/06/2016 กิจกรรมแอโรบิคสัญจร ณ ชุมชนร่มโพธิ์ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมแอโรบิคสัญจร ณ ชุมชนร่มโพธิ์ ซึ่งการส่งเสริมการออกกำลังการเป็นหนึ่งนโยบายของคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง...

 • 24/06/2016 การช่วยเหลือ และได้ออกรายการของทางช่อง 8 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ทางนักข่าวช่อง 8 ได้เข้ามาทำข่าวเกี่ยวกับครอบครัวของนาย ธนู ผู้ยากจนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง หลังจากที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เข้ามาทำการช่วยเ...

 • 23/06/2016 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมในเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เพื่อเป็นการเคา...

 • 22/06/2016 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในชุมชนหงส์ประยูร วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในชุมชนหงส์ประยูร จำนวน 2 จุด เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณี...

 • 22/06/2016 การก่อสร้างเวทีแอโรบิคถาวร ณ ชุมชนเอื้ออาทร วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ทำcซึ่งการออกกำลังกายเป็นหนึ่งในนโยบายของคณะผู้บริหาร นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ที่เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และก...

 • 22/06/2016 ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบ้านพักที่อยู่อาศัยของผุ้สูงอายุ ประจำปี 2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบ้านพักที่อยู่อาศัยของผุ้สูงอายุ ประจำปี 2559...

 • 21/06/2016 โครงการ พาน้องไปโรงเรียน วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ครูและนักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบรองเท้าในโครงการ พาน้องไปโรงเรียน ส่ง...

 • 20/06/2016 การประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 14:00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น5...

 • 20/06/2016 ทดลองใช้บริการรระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทดลองใช้บริการรระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงษ...

 • 14/06/2016 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลเจ้าพระยา วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และ ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายก อบต.บางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตําบลเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ที่ได้มาศึก...