• 1

 • สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 30/05/2016 การจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน กองวิชาการและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ทั้ง 63 ชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศบาลเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร...

 • 26/04/2016 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง วันที่ 26 เมษายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนช.รุ่งเรืองพัฒนา ชุมชนสามวัง...

 • 26/04/2016 กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม วันที่ 25 เมษายน 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย งานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายอปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ และเชิ...

 • 26/04/2016 วันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบางทอง เป็นผู้นำคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมเคารพธงช...

 • 26/04/2016 กิจกรรมโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 วันที่ 23-24 เมษายน 2559 กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว ล้อมรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 โดยจัดกิจกรรมอบรมและร่วมทำกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ของครอบครัว และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน...

 • 07/04/2016 กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางบัวทอง กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองบางบัวทอง เมื่อระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาหาความรู้และแนวทางที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาในการจัดทำแผนสามปีต่อไป ...

 • 14/01/2016 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559 วันที่ 13 มกราคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเอื้ออาทร จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สม...

 • 12/01/2016 กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี...

 • 12/01/2016 โครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2559 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2559 กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการทบทวนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2559 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฎิบัติการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนมสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครง...

 • 05/11/2015 การฝึกอบรมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้จัดฝึดการอบรมการเพาะเห็ดหูหนู ณ ชุมชน ป.ผาสุขนิเวศน์ ทั้งนี้ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมให้กำลังใจ แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่า...