• 1

 • สถานที่ต่าง ๆ ในเมืองบางบัวทอง

 • วัดบางไผ่(พระอารามหลวง)

 • วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

 • 17/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 เมษายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่วแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า กิ่งไม้ ณ ชุมชนหงส์ประยูร ซึ่งคือหนึ่งนโยบายของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ในเรื่องความสะอาด น่าอยู่ น่ามอง...

 • 17/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 17 เมษายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินลอกกระสอบทรายในท่อระบายน้ำ ซอยดวงทอง เพื่อให้การระบายของน้ำภายในท่อสะดวกขึ้น เมื่อเกิดฝนตกหนักจะไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายของ ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมน...

 • 16/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 10 เมษายน 2558 นายประสงค์ สุนทรธรรมรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทองได้มอบเงินสนับสนุน โครงการ "ค่ายอบรมจริยธรรมอสลามภาคฤดูร้อน 2558" ณ มัสยิดอับดุลลานุสรณ์ จำนวนเงิน 50000 บาท...

 • 16/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 15 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทยให้อยู่สืบไป .... ช่วงเช้า มีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกศุสงฆ์ และจัดให้พิธีรดน้ำดำหัว แก่คณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย ดร.อาวุธ เจริญน...

 • 10/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 เมษายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ร่วมงานโครงการ"สืบสานสงกรานต์ ผู้สูงอายุชื่นบาน ครอบครัวสุขใจ" ประจำปี 2558 ณ อบต.บางรักใหญ่ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีฯได้รดน้ำของพรผู้สูงอายุและนายอำเภอบางบัวทอง ...

 • 10/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 เมษายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม อสม.ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมชั้น 5...

 • 10/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 9 เมษายน 2558 เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้จัดให้มีการเลือกประธานชมรมออกกำลังกาย ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เข้าร่วมรับฟังการเลือกคณะทำงานในครั้งนี้...

 • 03/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 เมษายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ลงพื้นที่สำรวจสะพานลอยข้ามคลอง บริเวณตลาดเก่า ที่ชำรุดทรุดโทรม โดยได้สั่งการให้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมโดยด่วน ...

 • 03/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 เมษายน 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลัอม จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมา...

 • 02/04/2015 คลิกดูเนื้อหา วันที่ 2 เมษายน 2558 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นสำรวจความเสียหายที่ชุมชนบ้านดอน ซึ่งถูกเพลิงไหม้ เมื...

 • 09/04/2015 คลิกดูเนื้อหา ประกาศ สถาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2558...

 • 07/04/2015 คลิกดูเนื้อหา ********* ประชาสัมพันธ์ ********** เทศบาลเมืองบางบัวทอง ขอเชิญเยาวชนอายุ 12 ปี ขึ้นไป และ ประชาชนทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการแต่งภาพกราฟฟิกสำหรับออกแบบเว็บไซต์ สนใจสมัครเข้าร่วมรับการอบรม และขอใบสมัครได้ที่ กอ...

 • 02/04/2015 คลิกดูเนื้อหา ...ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองบางบัวทอง... เทศบาลเมืองบางบัวทอง เชิญร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. ชมการแสดงลิเก ณ วัดบางไผ่พระอาราม หลวง วันที...

 • 02/04/2015 คลิกดูเนื้อหา ********* ประชาสัมพันธ์ ******* สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์การค้าริเวอร์พล่าซ่า (เมเจอร์นนทบุรี) วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 6/2558 Job Fair 21-22 เมษายน 2558 เวลา 10.00-16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์...

 • 31/03/2015 คลิกดูเนื้อหา ********* ประชาสัมพันธ์ ********* เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะจัดกิจกรรมรวมพลออกกำลังกายเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เว...

 • 31/03/2015 คลิกดูเนื้อหา ******** ประชาสัมพันธ์ ******** โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาในการคัดเลือกสถานศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปี 2557 ระดับจังหวัดนนทบุรี จ...

 • 31/03/2015 คลิกดูเนื้อหา *********** ประชาสัมพันธ์ ************** โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมตามหลักศาสนา ร่วมปลูกฝั่งค่านิยม 12 ประการ (บวร.บ้าน.วัด โรงเรียน ,บรม.บ้าน โรงเรียน มัสยิด) ประจำปี 2558...

 • 26/03/2015 คลิกดูเนื้อหา ********** ประชาสัมพันธ์ ********** เทศบาลเมืองบางบัวทองขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวบางบัวทองและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระภิกษุเฉลิมพระเกียรติ 5 รูป และสามเณรปิดเทอมใต้ร่มธรรม ทั้งหมด 109 รูป นำบิณฑบาตร 60 รูป หรือร่วมใส...

 • 26/03/2015 คลิกดูเนื้อหา ********** ประชาสัมพันธ์ ********** เทศบาลเมืองบางบัวทองขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวบางบัวทองและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระภิกษุเฉลิมพระเกียรติ 5 รูป และสามเณรปิดเทอมใต้ร่มธรรม ทั้งหมด 109 รูป นำบิณฑบาตร 60 รูป หรือร่วมใส...

 • 24/03/2015 คลิกดูเนื้อหา ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน สภาวะอากาศคาดว่า ในช่วงนี้ 20-25 มีนาคม 2558