• ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ริมเขื่อนคลองพระพิมลราชา และลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง
 • พิธีถวายดอกไม้จันทร์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
 • พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 • ขอเชิญพสกนิกรร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • ขอเชิญพสกนิกรชาวบางบัวทองร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 65 รูป
 • เทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ ชุมชนเอื้ออาทร บางบัวทอง
 • ขอเชิญร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 6 กรกฏาคม 2560 ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทอง
 • วันวิสาขบูชา
 • 7 วัน อันตราย
 • 7 วัน อันตราย