• น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 • น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายความอาลัย

 • 02/12/2016 บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วั...

 • 02/12/2016 จัดบริการรถบริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้จัดบริการรถบริการรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ และผู้สูงอายุที่มาติดต่องานบริการของเทศบาล เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราช...

 • 02/12/2016 การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ เขต 2 ประจำเดือนธันวาคม โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ...

 • 02/12/2016 พิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. วัดละหาร ได้จัดพิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน และจุดเทียนชัย โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ...

 • 01/12/2016 พิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. วัดละหาร ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน โดยมี ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพ...

 • 01/12/2016 การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดให้มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนธันวาคม โดยมี ดร.วีระชัย ขันรุ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการให...

 • 01/12/2016 รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก โดยจัดให้มีการเดินขบวนรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์โดยนักเรียนในเขตเทศบาลฯ และมีการขายดอกกุหลาบสีเหลืองเพื่อนำรายได้ช่วย...

 • 01/12/2016 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสาวะถี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดย ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทองได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมชั้น 5...

 • 01/12/2016 โครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2/60 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพุทธธรรมต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2/60 โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ณ สำนักปฏิบั...

 • 24/11/2016 การประชุมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดร.อาวุธ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดการประชุมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง...