ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมจัดงานประเพณีวันสงกรา...

วันที่ 11 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2561 เพื่อปรึกษาหารือ...

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมรดน้ำขอพร นายภานุ แย้มศรี ผู...

วันที่ 6 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมในพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงราชวงศ์จักรีเนื่องในวันจักรี ณ หอประชุมเทศบาลน...

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรหมู่ ภาคฤดูร้อน ปี 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิ...

วันที่ 3 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้พบปะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่เดินทางมารับเงินส...

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดโครงการ "มหกรรมออกกำลังกายเทิดพระเกียรติและต้านภัยยาเสพติด" พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบาง...

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมโครงการถนนสะอาด (Big Clea...

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ปี พ.ศ. 2561 ณ บริเวณมณฑลพิธีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบางไผ่ พระอา...

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบา...

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชก...

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อ...