ขอเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 20 -26 กรกฎาคม 2561 

 

วันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม  2561 

พิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ณ ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง (ถนนเทศบาล 3)

 

วันที่  20 – 25  กรกฎาคม  2561

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  ณ  ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง

เชิญชวนประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา

และร่วมลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

 

วันพฤหัสที่  26  กรกฎาคม  2561 

 ขบวนแห่เทียนพรรษา และพิธีถวายเทียน ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง   วัดละหาร   

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ และวัดโมลี