• ขอเชิญร่วมอบรมคอมพิวเตอร์
  • ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
  • ฉีดวัคซีน ฟรี
  • ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด
  • ทรงพระเจริญ
  • ทรงพระเจริญ
19 มิ.ย 61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา
12 มิ.ย 61 การตรวจคัดกรองโรคเกี่ยวกับตา และปัญหาทางด้านสายตา
18 มิ.ย 61 การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
4 มิ.ย 61 ขอเชิญร่วมอบรมคอมพิวเตอร์
30 พ.ค 61 ประกาศเทศบาลเมืองบัวทอง เรื่อง ให้รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 พ.ค 61 เทศบาลเมืองบางบัวทองรณรงค์ลดการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
9 พ.ค 61 ขอเชิญชวนร่วมงานเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561
9 พ.ค 61 รายงานการตรวจคุณภาพลำคลองสาธารณะ
8 พ.ค 61 สินค้า OTOP เขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง
8 พ.ค 61 สินค้า OTOP เขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง