ฝ่ายบริหาร

Card image cap

นายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองบางบัวทอง

นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์

 

 

Card image cap

รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1

เทศบาลเมืองบางบัวทอง

นางสาวโฉมเฉลา สงวนพรรค

Card image cap

รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2

เทศบาลเมืองบางบัวทอง

นางเครือพันธ์ ปิ่นแก้ว

Card image cap

รองนายกเทศมนตรี คนที่ 3

เทศบาลเมืองบางบัวทอง

นายสามารถ เจริญนนทสิทธิ์
Card image cap

เลขานุการนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองบางบัวทอง

นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์

Card image cap

เลขานุการนายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองบางบัวทอง

นายวิศวะ เจริญนนทสิทธิ์

Card image cap

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองบางบัวทอง

นางอารมย์ เกษรบัว
Search